Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne

Odbyte u nas szkolenie motorowodne – gwarancją sukcesu i satysfakcji.

Egzaminy na poszczególne patenty i licencje przeprowadza się zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Sternik motorowodny
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
Część teoretyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

 
Sternik morski
Część teoretyczna egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent motorowodnego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.
 
Licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
Część teoretyczna egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych.
Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście.
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA POWYŻSZYCH EGZAMINÓW obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.
Przewiń na górę