Patenty

PATENTY MOTOROWODNE

Kursy motorowodne organizowane przez Akademię Marina to szkolenia motorowodne w pełni profesjonalne i organizowane zgodnie z polskim prawem
 
Dlaczego warto zdobyć patent sternika motorowodnego? Patent motorowodny uprawnia Cię do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, co oznacza, że bez przeszkód możesz wybrać się np. do krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Dodatkowo patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po wodach wewnętrznych, jak i morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Patent motorowodny może uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i uzyskała wynik pozytywny z egzaminu na stopień sternika motorowodnego.
 
Zapraszamy na kurs motorowodny następnie uzyskasz umiejętności na patent sternika motorowodnego a dokument – patent na sternika motorowodnego poświadczy Twoje kwalifikacje.
 
Oferujemy szkolenia motorowodne w czterech kategoriach:

– Sternik Motorowodny
– Morski Sternik Motorowodny
– Kapitan Motorowodny
– Sternik z licencjami na holowanie narciarza i innych obiektów pływających oraz na holowanie statków powietrznych.
1. Patent sternika motorowodnego – uzyskuje osoba , która:
 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na stopień sternika motorowodnego;
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
3) Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.
2. Patent morskiego sternika motorowodnego – uzyskuje osoba, która:
 
 • ukończyła 18 rok życia,
 • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
3) Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.
3. Patent morskiego sternika motorowodnego – uzyskuje osoba, która:
 
 • ukończyła 18 rok życia,
 • odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych i morskich.
4. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu
lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych
uzyskuje osoba, która:
 
 • ukończyła 18. rok życia;
 • posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
 • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Przewiń na górę